Bị bắt và không giữ được khí tiết

Ngô Đức Trì

 • Họ và tên: Ngô Đức Trì
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương được bầu tại Hội nghị tháng 10/1930

  - Bị bắt và không giữ được khí tiết

Bị bắt và không giữ được khí tiết

Ngô Đức Trì

 • Họ và tên: Ngô Đức Trì
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương được bầu tại Hội nghị tháng 10/1930

  - Bị bắt và không giữ được khí tiết


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa