Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông

Ngô Thanh Danh

 • Họ và tên: Ngô Thanh Danh
 • Ngày sinh: 20/10/1965
 • Ngày vào Đảng: 10/3/1989
 • Quê quán: xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông

  - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông: khóa XIV, XV

  - Ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội: Khóa XIV

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cử nhân Lịch sử
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1/1979 - 6/1983: Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn, Trưởng lực lượng Thường trực biển xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

  - 7/1983 - 12/1997: Cán bộ công nhân viên, Bí thư Đoàn trường; Phó Bí thư Chi bộ Trường Đảng tỉnh Đắk Lắk; giáo viên Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk

  - 1/1998 - 12/2003: Chuyên viên, Phó phòng, Trưởng phòng Tổng hợp; Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk

  - 1/2004 - 12/2006: Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông

  - 1/2007 - 4/2011: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuy Đức; Đại biểu HĐND huyện Tuy Đức

  - 5/2011 - 10/2014: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông; Đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Bí thư chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

  - 11/2014 - 9/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

  - 10/2015 - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông; ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông

  - 10/2020 - nay: Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 5; Bí thư Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông

  - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk, Tổ trưởng Tổ Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông

Ngô Thanh Danh

 • Họ và tên: Ngô Thanh Danh
 • Ngày sinh: 20/10/1965
 • Ngày vào Đảng: 10/3/1989
 • Quê quán: xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông

  - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông: khóa XIV, XV

  - Ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội: Khóa XIV

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cử nhân Lịch sử
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1/1979 - 6/1983: Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn, Trưởng lực lượng Thường trực biển xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

  - 7/1983 - 12/1997: Cán bộ công nhân viên, Bí thư Đoàn trường; Phó Bí thư Chi bộ Trường Đảng tỉnh Đắk Lắk; giáo viên Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk

  - 1/1998 - 12/2003: Chuyên viên, Phó phòng, Trưởng phòng Tổng hợp; Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk

  - 1/2004 - 12/2006: Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông

  - 1/2007 - 4/2011: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuy Đức; Đại biểu HĐND huyện Tuy Đức

  - 5/2011 - 10/2014: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông; Đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Bí thư chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

  - 11/2014 - 9/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

  - 10/2015 - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông; ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông

  - 10/2020 - nay: Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 5; Bí thư Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông

  - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk, Tổ trưởng Tổ Đảng.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa