Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lào hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam số 195, ngày 13/7/1995