Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Chí Dũng

 • Họ và tên: Nguyễn Chí Dũng
 • Ngày sinh: 5/8/1960
 • Ngày vào Đảng: 30/9/1987
 • Quê quán: xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII

  - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Đức

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý kinh tế, Đại học Giao thông ngành Máy xây dựng
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 10/1977 - 10/1983: Chiến sĩ Bộ Tư lệnh Công binh, sinh viên Đại học Giao thông sắt bộ, Hà Nội (thuộc quân số do Bộ Tư lệnh công binh quản lý)

  - 10/1983 - 12/1985: Đại đội phó Đại đội 11, Tiểu đoàn 95; Trợ lý Kỹ thuật, phòng Kỹ thuật, Lữ đoàn 279, Bộ Tư lệnh Công binh

  - 12/1985 - 10/1989: Chuyên viên, Bộ đội biệt phái, Vụ I, Bộ Giao thông vận tải

  - 10/1989 - 10/1995: Chuyên viên Trung tâm thẩm định, Chuyên viên Vụ Quản lý Dự án đầu tư nước ngoài, Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

  - 10/1995 - 7/2003: Chuyên viên, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Dự án đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  - 7/2003 - 7/2005: Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (nay là Cục Phát triển doanh nghiệp), Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  - 7/2005 - 8/2008: Vụ trưởng Vụ Thương mại và Dịch vụ (nay là Vụ Kinh tế dịch vụ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  - 8/2008 - 4/2009: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  - 4/2009 - 9/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (từ 5/2009)

  - 9/2010 - 6/2011: Ủy viên Trung ương Đảng (từ 1/2011), Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

  - 6/2011 - 1/2014: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận

  - 1/2014 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  - 4/2016 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Đức; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Chí Dũng

 • Họ và tên: Nguyễn Chí Dũng
 • Ngày sinh: 5/8/1960
 • Ngày vào Đảng: 30/9/1987
 • Quê quán: xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII

  - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Đức

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý kinh tế, Đại học Giao thông ngành Máy xây dựng
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 10/1977 - 10/1983: Chiến sĩ Bộ Tư lệnh Công binh, sinh viên Đại học Giao thông sắt bộ, Hà Nội (thuộc quân số do Bộ Tư lệnh công binh quản lý)

  - 10/1983 - 12/1985: Đại đội phó Đại đội 11, Tiểu đoàn 95; Trợ lý Kỹ thuật, phòng Kỹ thuật, Lữ đoàn 279, Bộ Tư lệnh Công binh

  - 12/1985 - 10/1989: Chuyên viên, Bộ đội biệt phái, Vụ I, Bộ Giao thông vận tải

  - 10/1989 - 10/1995: Chuyên viên Trung tâm thẩm định, Chuyên viên Vụ Quản lý Dự án đầu tư nước ngoài, Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

  - 10/1995 - 7/2003: Chuyên viên, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Dự án đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  - 7/2003 - 7/2005: Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (nay là Cục Phát triển doanh nghiệp), Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  - 7/2005 - 8/2008: Vụ trưởng Vụ Thương mại và Dịch vụ (nay là Vụ Kinh tế dịch vụ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  - 8/2008 - 4/2009: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  - 4/2009 - 9/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (từ 5/2009)

  - 9/2010 - 6/2011: Ủy viên Trung ương Đảng (từ 1/2011), Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

  - 6/2011 - 1/2014: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận

  - 1/2014 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  - 4/2016 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Đức; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa