Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
Thượng tướng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (2/2009 - 5/2021)

Nguyễn Chí Vịnh

 • Họ và tên: Nguyễn Chí Vịnh
 • Ngày sinh: 15/5/1957
 • Ngày mất: 14/9/2023
 • Quê quán: xã Quảng Thắng, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII

  - Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 10/1976 - 8/1977: Chiến sĩ Đoàn 871, học viên Trường Văn hóa, Bộ Quốc phòng.

  - 9/1977 - 10/1979: Học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự.

  - 11/1979 - 8/1980: Chiến sĩ d18, Sư đoàn 390, Quân đoàn 1.

  - 9/1980 - 7/1984: Học viên Trường SQKT Thông tin; Đại học Ngoại ngữ Quân sự (nay là Học viện Khoa học Quân sự).

  - 8/1984 - 8/1988: Trợ lý nghiệp vụ Phòng 3, Đoàn 817, Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng Tham mưu, tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Cam-pu-chia.

  - 9/1988 - 6/1989: Đồng chí được cử đi đào tạo nghiệp vụ tại Học viện Tình báo Liên Xô.

  - 7/1989 - 8/1993: Phó Trưởng phòng 3, Đoàn 817, Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng Tham mưu.

  - 9/1993 - 12/1994: Trưởng phòng 9, Cục 12, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.

  - 1/1995 - 10/1999: Phó Cục trưởng, Cục Trưởng Cục 12, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.

  - 11/1999 - 2/2009: Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Trưởng, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.

  - 3/2009: Đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

  - 1/2011: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và là Ủy viên Quân ủy Trung ương.

  - 1/2016: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

  - 10/2021: Đồng chí được Đảng, Nhà nước cho nghỉ theo chế độ.

  - 14/9/2023: Đồng chí từ trần.

  - Ông là con trai của cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
Thượng tướng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (2/2009 - 5/2021)

Nguyễn Chí Vịnh

 • Họ và tên: Nguyễn Chí Vịnh
 • Ngày sinh: 15/5/1957
 • Ngày mất: 14/9/2023
 • Quê quán: xã Quảng Thắng, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII

  - Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 10/1976 - 8/1977: Chiến sĩ Đoàn 871, học viên Trường Văn hóa, Bộ Quốc phòng.

  - 9/1977 - 10/1979: Học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự.

  - 11/1979 - 8/1980: Chiến sĩ d18, Sư đoàn 390, Quân đoàn 1.

  - 9/1980 - 7/1984: Học viên Trường SQKT Thông tin; Đại học Ngoại ngữ Quân sự (nay là Học viện Khoa học Quân sự).

  - 8/1984 - 8/1988: Trợ lý nghiệp vụ Phòng 3, Đoàn 817, Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng Tham mưu, tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Cam-pu-chia.

  - 9/1988 - 6/1989: Đồng chí được cử đi đào tạo nghiệp vụ tại Học viện Tình báo Liên Xô.

  - 7/1989 - 8/1993: Phó Trưởng phòng 3, Đoàn 817, Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng Tham mưu.

  - 9/1993 - 12/1994: Trưởng phòng 9, Cục 12, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.

  - 1/1995 - 10/1999: Phó Cục trưởng, Cục Trưởng Cục 12, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.

  - 11/1999 - 2/2009: Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Trưởng, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.

  - 3/2009: Đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

  - 1/2011: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và là Ủy viên Quân ủy Trung ương.

  - 1/2016: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

  - 10/2021: Đồng chí được Đảng, Nhà nước cho nghỉ theo chế độ.

  - 14/9/2023: Đồng chí từ trần.

  - Ông là con trai của cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa