Ủy viên Bộ Chính trị Khóa VI
Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (2/1987 - 8/1991)

Nguyễn Cơ Thạch

 • Họ và tên: Phạm Văn Cương
 • Ngày sinh: 15/5/1923
 • Ngày mất: 10/4/1998
 • Quê quán: xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa V (dự khuyết), VI

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IV, V, VI

  - Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (2/1987 - 8/1991)

  - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (2/1980 - 2/1987)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa VII, VIII

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1937-1939: Tham gia Thanh niên Dân chủ rồi Thanh niên Phản đế tại Nam Định

  - 1940-1945: Bị thực dân Pháp bỏ tù tại Nam Định, Hòa Bình, Sơn La

  - 1943: Trong nhà tù Sơn La được kết nạp Đảng Cộng sản Đông Dương

  - 9/1945: Lãnh đạo cướp chính quyền tại Nam Định

  - 1947: Về công tác tại Bộ Quốc phòng, Bí thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

  - 9/1945-1949: Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Bộ Quốc phòng và Tổng tư lệnh

  - 1949 - 1954: Phó Bí thư rồi Quyền Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính Hà Đông (5/1949 - 5/1951); Ủy viên Đảng Đoàn và Ủy viên Ủy ban Kháng chiến hành chính Liên khu 3, Bí thư Đảng ủy các cơ quan của Liên khu (1949-1954)

  - 1954-1960: Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao, Tổng lãnh sự nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại Cộng hoà Ấn Độ

  - 8/1960 - 5/1979: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Ủy viên Đảng đoàn Bộ Ngoại giao

  - 1961-1962: Quyền trưởng đoàn Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà tại Hội nghị quốc tế Giơ-ne-vơ về Lào

  - 1964-1974: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách đấu tranh chống Mỹ; Trợ lý cho đồng chí Lê Đức Thọ trong đàm phán với Mỹ đưa đến việc ký kết Hiệp định Pa-ri về Việt Nam

  - 1975: Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam dân chủ cộng hòa tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước không liên kết tại Pê-ru

  - 12/1976: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

  - 5/1979-1980: Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao (hàm Bộ trưởng)

  - 1976-1980: Đặc phái viên của Chính phủ thăm các nước A-rập, Tây Âu, Bắc Âu và ASEAN

  - 1979-1986: Trưởng đoàn đại biểu nước CHXHCN Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước không liên kết tại Colombo, New Delhi (Ấn Độ), Luanda (Angola)

  - 1979-1991: Trưởng đoàn đại biểu nước CHXHCN Việt Nam dự Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York

  - 2/1980: Bộ trưởng Ngoại giao

  - 3/1982: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, được phân công phụ trách công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước

  - 12/1986: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên chính thức Bộ Chính trị

  - 2/1987 - 8/1991: Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

  - 10/1991-1998: Tham gia nghiên cứu Tổng kết công tác ngoại giao, nghiên cứu kinh tế thế giới và chiến lược đối ngoại

  - 10/4/1998: Đồng chí từ trần.

Ủy viên Bộ Chính trị Khóa VI
Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (2/1987 - 8/1991)

Nguyễn Cơ Thạch

 • Họ và tên: Phạm Văn Cương
 • Ngày sinh: 15/5/1923
 • Ngày mất: 10/4/1998
 • Quê quán: xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa V (dự khuyết), VI

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IV, V, VI

  - Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (2/1987 - 8/1991)

  - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (2/1980 - 2/1987)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa VII, VIII

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1937-1939: Tham gia Thanh niên Dân chủ rồi Thanh niên Phản đế tại Nam Định

  - 1940-1945: Bị thực dân Pháp bỏ tù tại Nam Định, Hòa Bình, Sơn La

  - 1943: Trong nhà tù Sơn La được kết nạp Đảng Cộng sản Đông Dương

  - 9/1945: Lãnh đạo cướp chính quyền tại Nam Định

  - 1947: Về công tác tại Bộ Quốc phòng, Bí thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

  - 9/1945-1949: Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Bộ Quốc phòng và Tổng tư lệnh

  - 1949 - 1954: Phó Bí thư rồi Quyền Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính Hà Đông (5/1949 - 5/1951); Ủy viên Đảng Đoàn và Ủy viên Ủy ban Kháng chiến hành chính Liên khu 3, Bí thư Đảng ủy các cơ quan của Liên khu (1949-1954)

  - 1954-1960: Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao, Tổng lãnh sự nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại Cộng hoà Ấn Độ

  - 8/1960 - 5/1979: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Ủy viên Đảng đoàn Bộ Ngoại giao

  - 1961-1962: Quyền trưởng đoàn Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà tại Hội nghị quốc tế Giơ-ne-vơ về Lào

  - 1964-1974: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách đấu tranh chống Mỹ; Trợ lý cho đồng chí Lê Đức Thọ trong đàm phán với Mỹ đưa đến việc ký kết Hiệp định Pa-ri về Việt Nam

  - 1975: Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam dân chủ cộng hòa tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước không liên kết tại Pê-ru

  - 12/1976: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

  - 5/1979-1980: Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao (hàm Bộ trưởng)

  - 1976-1980: Đặc phái viên của Chính phủ thăm các nước A-rập, Tây Âu, Bắc Âu và ASEAN

  - 1979-1986: Trưởng đoàn đại biểu nước CHXHCN Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước không liên kết tại Colombo, New Delhi (Ấn Độ), Luanda (Angola)

  - 1979-1991: Trưởng đoàn đại biểu nước CHXHCN Việt Nam dự Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York

  - 2/1980: Bộ trưởng Ngoại giao

  - 3/1982: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, được phân công phụ trách công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước

  - 12/1986: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên chính thức Bộ Chính trị

  - 2/1987 - 8/1991: Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

  - 10/1991-1998: Tham gia nghiên cứu Tổng kết công tác ngoại giao, nghiên cứu kinh tế thế giới và chiến lược đối ngoại

  - 10/4/1998: Đồng chí từ trần.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa