Ủy viên Trung ương Đảng
Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Nguyễn Doãn Anh

 • Họ và tên: Nguyễn Doãn Anh
 • Ngày sinh: 10/10/1967
 • Ngày vào Đảng: 3/4/1987
 • Quê quán: xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (từ 11/2022)

  - Tư lệnh Quân khu 4 (11/2018 - 11/2022)

  - Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học, ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành; Cao cấp chuyên ngành Quân sự
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 2011: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

  - 6/2015: Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

  - 11/2018: Tư lệnh Quân khu 4

  - 6/2019: Được thăng hàm Trung tướng

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

  - 11/2022: Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng
Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Nguyễn Doãn Anh

 • Họ và tên: Nguyễn Doãn Anh
 • Ngày sinh: 10/10/1967
 • Ngày vào Đảng: 3/4/1987
 • Quê quán: xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (từ 11/2022)

  - Tư lệnh Quân khu 4 (11/2018 - 11/2022)

  - Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học, ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành; Cao cấp chuyên ngành Quân sự
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 2011: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

  - 6/2015: Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

  - 11/2018: Tư lệnh Quân khu 4

  - 6/2019: Được thăng hàm Trung tướng

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

  - 11/2022: Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa