Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (10/2011 - 6/2021)

Nguyễn Đức Lợi

 • Họ và tên: Nguyễn Đức Lợi
 • Ngày sinh: 10/12/1960
 • Ngày vào Đảng: 16/4/1990
 • Quê quán: xã Triệu Cơ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII

  - Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (10/2011 - 6/2021)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn học Tây Ban Nha
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 11/1984 - 7/1990: Biên tập viên Ban biên tập tin Đối ngoại, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN)

  - 8/1990 - 11/1991: Biên tập viên Ban biên tập tin Thế giới, TTXVN

  - 12/1991 - 9/1994: Phó Trưởng phòng tin Châu Á-Châu Phi-Mỹ Latinh, Ban biên tập tin Thế giới, TTXVN

  - 10/1994 - 12/1997: Phóng viên thường trú Phân xã (nay là Cơ quan thường trú) TTXVN tại Phnom Penh, Campuchia

  - 1/1998 - 12/2001: Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Tin nhanh, Ban biên tập tin Thế giới, TTXVN

  - 1/2002 - 5/2002: Trưởng phòng tin Châu Á-Châu Phi-Mỹ Latinh, Ban biên tập tin Thế giới, TTXVN

  - 6/2002 - 6/2005: Trưởng phân xã (nay là Cơ quan thường trú) TTXVN tại Buenos Aires, Argentina

  - 7/2005 - 10/2006: Trưởng phòng tin Tham khảo, Ban biên tập tin Thế giới, TTXVN

  - 11/2006 - 11/2008: Phó Trưởng Ban biên tập tin Thế giới, kiêm phóng viên chuyên trách Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

  - 11/2008 - 9/2011: Phó Tổng Giám đốc TTXVN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy rồi Bí thư Đảng ủy TTXVN

  - 10/2011 - 1/2016: Tổng Giám đốc TTXVN, Bí thư Đảng ủy TTXVN, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội nhà báo Việt Nam (từ 8/2015)

  - 1/2016: Tại Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng

  - 2/2016 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN, Bí thư Đảng ủy (đến 8/2020), Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (đến 10/2020), Ủy viên Ban Thường vụ Hội nhà báo Việt Nam

  - 1/2021 - 12/2021: Tổng Giám đốc TTXVN (đến 6/2021), Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam

  - 31/12/2021 - nay: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (10/2011 - 6/2021)

Nguyễn Đức Lợi

 • Họ và tên: Nguyễn Đức Lợi
 • Ngày sinh: 10/12/1960
 • Ngày vào Đảng: 16/4/1990
 • Quê quán: xã Triệu Cơ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII

  - Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (10/2011 - 6/2021)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn học Tây Ban Nha
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 11/1984 - 7/1990: Biên tập viên Ban biên tập tin Đối ngoại, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN)

  - 8/1990 - 11/1991: Biên tập viên Ban biên tập tin Thế giới, TTXVN

  - 12/1991 - 9/1994: Phó Trưởng phòng tin Châu Á-Châu Phi-Mỹ Latinh, Ban biên tập tin Thế giới, TTXVN

  - 10/1994 - 12/1997: Phóng viên thường trú Phân xã (nay là Cơ quan thường trú) TTXVN tại Phnom Penh, Campuchia

  - 1/1998 - 12/2001: Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Tin nhanh, Ban biên tập tin Thế giới, TTXVN

  - 1/2002 - 5/2002: Trưởng phòng tin Châu Á-Châu Phi-Mỹ Latinh, Ban biên tập tin Thế giới, TTXVN

  - 6/2002 - 6/2005: Trưởng phân xã (nay là Cơ quan thường trú) TTXVN tại Buenos Aires, Argentina

  - 7/2005 - 10/2006: Trưởng phòng tin Tham khảo, Ban biên tập tin Thế giới, TTXVN

  - 11/2006 - 11/2008: Phó Trưởng Ban biên tập tin Thế giới, kiêm phóng viên chuyên trách Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

  - 11/2008 - 9/2011: Phó Tổng Giám đốc TTXVN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy rồi Bí thư Đảng ủy TTXVN

  - 10/2011 - 1/2016: Tổng Giám đốc TTXVN, Bí thư Đảng ủy TTXVN, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội nhà báo Việt Nam (từ 8/2015)

  - 1/2016: Tại Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng

  - 2/2016 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN, Bí thư Đảng ủy (đến 8/2020), Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (đến 10/2020), Ủy viên Ban Thường vụ Hội nhà báo Việt Nam

  - 1/2021 - 12/2021: Tổng Giám đốc TTXVN (đến 6/2021), Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam

  - 31/12/2021 - nay: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa