Ủy viên Trung ương Đảng
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Nguyễn Duy Ngọc

 • Họ và tên: Nguyễn Duy Ngọc
 • Năm sinh: 1964
 • Ngày vào Đảng: 2/11/1986
 • Quê quán: thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (từ 6/2024)

  - Thứ trưởng Bộ Công an (8/2019 - 6/2024)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 2009-2011: Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC27) Công an thành phố Hà Nội

  - 2012: Đại tá, Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC44)

  - 3/2013: Đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

  - 1/2014: Đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội kiêm Thủ trưởng cơ quan Điều tra Công an thành phố Hà Nội

  - 11/2016: Đại tá, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát

  - 2017: Thiếu tướng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát

  - 8/2018: Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu

  - 8/2019 : Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (12/2019)

  - 1/2021: Ủy viên Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

  - 12/2023: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

  - 6/2024: Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ủy viên Trung ương Đảng
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Nguyễn Duy Ngọc

 • Họ và tên: Nguyễn Duy Ngọc
 • Năm sinh: 1964
 • Ngày vào Đảng: 2/11/1986
 • Quê quán: thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (từ 6/2024)

  - Thứ trưởng Bộ Công an (8/2019 - 6/2024)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 2009-2011: Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC27) Công an thành phố Hà Nội

  - 2012: Đại tá, Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC44)

  - 3/2013: Đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

  - 1/2014: Đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội kiêm Thủ trưởng cơ quan Điều tra Công an thành phố Hà Nội

  - 11/2016: Đại tá, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát

  - 2017: Thiếu tướng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát

  - 8/2018: Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu

  - 8/2019 : Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (12/2019)

  - 1/2021: Ủy viên Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

  - 12/2023: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

  - 6/2024: Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa