Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Nguyễn Hải Ninh

 • Họ và tên: Nguyễn Hải Ninh
 • Ngày sinh: 24/1/1976
 • Ngày vào Đảng: 6/3/1998
 • Quê quán: xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII

  - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (từ 4/2021)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Hành chính
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 2006: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương

  - 2007-2012: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Cải cách tư pháp, Văn phòng Trung ương Đảng

  - 2013: Vụ trưởng, Thư ký của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

  - 11/2014: Đồng chí được luân chuyển tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk

  - 12/2014: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011-2016

  - 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII

  - 7/2016 - 3/2019: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021

  - 3/2019 - 4/2021: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

  - 4/2021: Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Nguyễn Hải Ninh

 • Họ và tên: Nguyễn Hải Ninh
 • Ngày sinh: 24/1/1976
 • Ngày vào Đảng: 6/3/1998
 • Quê quán: xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII

  - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (từ 4/2021)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Hành chính
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 2006: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương

  - 2007-2012: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Cải cách tư pháp, Văn phòng Trung ương Đảng

  - 2013: Vụ trưởng, Thư ký của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

  - 11/2014: Đồng chí được luân chuyển tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk

  - 12/2014: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011-2016

  - 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII

  - 7/2016 - 3/2019: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021

  - 3/2019 - 4/2021: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

  - 4/2021: Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa