Nghệ sĩ Nhiếp ảnh

Nguyễn Hữu Lộc

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Lộc
 • Bút danh:Minh Lộc
 • Năm sinh: 1937
 • Quê quán: tỉnh Đồng Tháp
 • Khen thưởng/Giải thưởng:

  - Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhất

  - Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật (2022)

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1954: Tập kết ra Bắc

  - 1960-1994: Phóng viên ảnh Thông tấn xã Việt Nam

  - 1973: Trở lại miền Nam công tác

  - 2022: Được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật - lĩnh vực Nhiếp ảnh với Bộ ảnh “Phụ nữ miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước” gồm 8 ảnh.

 • Bộ ảnh ảnh “Phụ nữ miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước(8 ảnh) được Giải thưởng Nhà nước năm 2022

  - 1. Ngày 18/12/1972, Mỹ ném bom ga Hà Nội.

  - 2. Nữ tự vệ trực chiến sẵn sàng chiến đấu.

  - 3. Nữ tự vệ xí nghiệp bánh kẹo trực chiến trên nóc phố Hà Nội.

  - 4. Nữ tự vệ Nguyễn Thị Hoa, đơn vị săn máy bay tầm thấp, bắn cháy F4 máy bay Mỹ tại Quảng Bình.

  - 5. Nữ tự vệ săn máy bay tầm thấp bắn trả máy bay Mỹ trên bầu trời Quảng Bình.

  - 6. Nữ tự vệ đơn vị săn máy bay tầm thấp bắn trả máy bay Mỹ xâm phạm Quảng Bình.

  - 7. Tiếng hát át tiếng bom đơn vị Thanh niên xung phong Hà Tĩnh.

  - 8. Đơn vị Thanh niên xung phong Hà Nội tăng cường phía Nam.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh

Nguyễn Hữu Lộc

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Lộc
 • Bút danh:Minh Lộc
 • Năm sinh: 1937
 • Quê quán: tỉnh Đồng Tháp
 • Khen thưởng/Giải thưởng:

  - Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhất

  - Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật (2022)

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1954: Tập kết ra Bắc

  - 1960-1994: Phóng viên ảnh Thông tấn xã Việt Nam

  - 1973: Trở lại miền Nam công tác

  - 2022: Được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật - lĩnh vực Nhiếp ảnh với Bộ ảnh “Phụ nữ miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước” gồm 8 ảnh.

 • Bộ ảnh ảnh “Phụ nữ miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước(8 ảnh) được Giải thưởng Nhà nước năm 2022

  - 1. Ngày 18/12/1972, Mỹ ném bom ga Hà Nội.

  - 2. Nữ tự vệ trực chiến sẵn sàng chiến đấu.

  - 3. Nữ tự vệ xí nghiệp bánh kẹo trực chiến trên nóc phố Hà Nội.

  - 4. Nữ tự vệ Nguyễn Thị Hoa, đơn vị săn máy bay tầm thấp, bắn cháy F4 máy bay Mỹ tại Quảng Bình.

  - 5. Nữ tự vệ săn máy bay tầm thấp bắn trả máy bay Mỹ trên bầu trời Quảng Bình.

  - 6. Nữ tự vệ đơn vị săn máy bay tầm thấp bắn trả máy bay Mỹ xâm phạm Quảng Bình.

  - 7. Tiếng hát át tiếng bom đơn vị Thanh niên xung phong Hà Tĩnh.

  - 8. Đơn vị Thanh niên xung phong Hà Nội tăng cường phía Nam.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa