Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCH Việt Nam

Nguyễn Khắc Định

 • Họ và tên: Nguyễn Khắc Định
 • Ngày sinh: 3/1/1964
 • Ngày vào Đảng: 20/5/1987
 • Quê quán: xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa XIV (1/4/2021)

  - Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga khóa XV (11/2021)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Luật quốc tế
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 3/1986 - 3/1988: Chiến sĩ, hạ sĩ quan công tác tại Ban Tham mưu Trung tâm Huấn luyện chiến đấu (Trung đoàn 445) Quân khu I; Bí thư Chi đoàn Ban Tham mưu Trung đoàn

  - 5/1988 - 9/1993: Giáo viên Luật Kinh tế, Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội; Chi ủy viên, Bí thư Chi bộ Khoa Pháp luật Kinh tế

  - 9/1993 - 12/1996: Chuyên viên nghiên cứu, Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ

  - 12/1996 - 5/1998: Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ; Bí thư Chi bộ

  - 6/1998 - 8/1999: Quyền Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ

  - 8/1999 - 4/2008: Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (10/2002)

  - 4/2008 - 11/2008: Vụ trưởng Vụ Thư ký-Biên tập, Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ

  - 11/2008 - 7/2009: Trợ lý của Thủ tướng Chính phủ, kiêm Vụ trưởng Vụ Thư ký-Biên tập, Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ

  - 7/2009 - 9/2011: Trợ lý của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (đến 7/2010)

  - 9/2011 - 1/2016: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

  - 1/2016 - 7/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được giao điều hành Văn phòng Chính phủ (2/2016 - 3/2016); Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

  - 7/2016 - 10/2019: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

  - 10/2019 - 10/2020: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

  - 10/2020 - 23/4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa

  - 1/4/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia (4/2021 - 7/2021)

  - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga (11/2021).

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCH Việt Nam

Nguyễn Khắc Định

 • Họ và tên: Nguyễn Khắc Định
 • Ngày sinh: 3/1/1964
 • Ngày vào Đảng: 20/5/1987
 • Quê quán: xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa XIV (1/4/2021)

  - Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga khóa XV (11/2021)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Luật quốc tế
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 3/1986 - 3/1988: Chiến sĩ, hạ sĩ quan công tác tại Ban Tham mưu Trung tâm Huấn luyện chiến đấu (Trung đoàn 445) Quân khu I; Bí thư Chi đoàn Ban Tham mưu Trung đoàn

  - 5/1988 - 9/1993: Giáo viên Luật Kinh tế, Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội; Chi ủy viên, Bí thư Chi bộ Khoa Pháp luật Kinh tế

  - 9/1993 - 12/1996: Chuyên viên nghiên cứu, Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ

  - 12/1996 - 5/1998: Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ; Bí thư Chi bộ

  - 6/1998 - 8/1999: Quyền Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ

  - 8/1999 - 4/2008: Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (10/2002)

  - 4/2008 - 11/2008: Vụ trưởng Vụ Thư ký-Biên tập, Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ

  - 11/2008 - 7/2009: Trợ lý của Thủ tướng Chính phủ, kiêm Vụ trưởng Vụ Thư ký-Biên tập, Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ

  - 7/2009 - 9/2011: Trợ lý của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (đến 7/2010)

  - 9/2011 - 1/2016: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

  - 1/2016 - 7/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được giao điều hành Văn phòng Chính phủ (2/2016 - 3/2016); Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

  - 7/2016 - 10/2019: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

  - 10/2019 - 10/2020: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

  - 10/2020 - 23/4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa

  - 1/4/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia (4/2021 - 7/2021)

  - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga (11/2021).


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa