Ủy viên Trung ương Đảng Khóa I (dự khuyết từ 1943, chính thức từ 8/1945), II, III, IV
Phó Chủ tịch nước CHXNCNVN (9/1969 - 7/1979)

Nguyễn Lương Bằng

 • Họ và tên: Nguyễn Lương Bằng
 • Bí danh: Cả, Cù Vân, Sao Đỏ
 • Ngày sinh: 2/4/1904
 • Ngày mất: 20/7/1979
 • Quê quán: xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa I (dự khuyết từ 1943, chính thức từ 8/1945), II, III, IV

  - Phó Chủ tịch nước (9/1969 - 7/1979)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa II, IV, V, VI

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1925: Tham gia hoạt động cách mạng tại Quảng Châu ,Trung Quốc; được kết nạp vào Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và theo học lớp huấn luyện chính trị do Nguyễn Ái Quốc tổ chức

  - 9/1926: Đồng chí về Hải Phòng, làm nhiệm vụ thiết lập đường dây liên lạc Hải Phòng - Hương Cảng (Hồng Kông) - Quảng Châu (Trung Quốc), chuyển tài liệu, sách báo cách mạng về trong nước, vận động, tuyên truyền cách mạng ở Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình…

  - 10/1927 - 12/1928: Đồng chí vào Sài Gòn tuyên truyền, vận động cách mạng trong công nhân và thanh niên

  - 12/1928: Đồng chí trở lại Hải Phòng hoạt động trong phong trào công nhân và đi “vô sản hóa"

  - 1929: Giữa năm 1929, Tổng bộ Hội Việt Nam cách mạng điều động sang công tác ở Hương Cảng (Hồng Kông). Tháng 10/1929, đồng chí được kết nạp vào chi bộ An Nam Cộng sản Đảng. Tháng 12/1929, đồng chí đến Thượng Hải (Trung Quốc) gây dựng cơ sở trong Việt kiều và binh lính người Việt trong tô giới Pháp

  - 1931: Bị mật thám Pháp bắt tại Thượng Hải (Trung Quốc), áp giải về nước và bị tòa án thực dân tại Hải Dương kết án phát lưu chung thân, lượt bị giam tại nhà lao Hải Dương, nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội)

  - 12/1932: Vượt ngục trở về tiếp tục hoạt động cách mạng

  - 1933: Bị thực dân Pháp bắt lần thứ hai và bị tòa án thực dân ở Bắc Giang kết án khổ sai chung thân. Tháng 5/1935, đồng chí bị đày lên nhà tù Sơn La

  - 1943: Vượt ngục trở về tiếp tục hoạt động cách mạng; Đồng chí được chỉ định là Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa và được Thường vụ Trung ương Đảng giao phụ trách công tác tài chính và công tác binh vận

  - 8/1945: Được công nhận là Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tại Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào (ngày 16-17/8) đồng chí được bầu vào Ban Thường trực Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam

  - 1947-1951: Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương sau đổi thành Ban Tài chính Trung ương

  - 2/1951: Tại Đại hội lần thứ II của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 5/1951 - 3/1952: Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (nay là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

  - 4/1952 - 4/1956: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Liên bang Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Xô Viết (này là Liên bang Nga)

  - 4/1956 - 7/1960: Tổng Thanh tra Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ

  - 7/1960 - 9/1969: Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đảng

  - 9/1960: Tại Đại hội lần thứ III của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tiếp tục giữ chức Trưởng ban Kiểm tra Trung ương

  - 9/1969 - 7/1976: Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

  - 7/1976 - 7/1979: Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  - 12/1976: Tại Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 20/7/1979: Đồng chí từ trần.

Ủy viên Trung ương Đảng Khóa I (dự khuyết từ 1943, chính thức từ 8/1945), II, III, IV
Phó Chủ tịch nước CHXNCNVN (9/1969 - 7/1979)

Nguyễn Lương Bằng

 • Họ và tên: Nguyễn Lương Bằng
 • Bí danh: Cả, Cù Vân, Sao Đỏ
 • Ngày sinh: 2/4/1904
 • Ngày mất: 20/7/1979
 • Quê quán: xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa I (dự khuyết từ 1943, chính thức từ 8/1945), II, III, IV

  - Phó Chủ tịch nước (9/1969 - 7/1979)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa II, IV, V, VI

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1925: Tham gia hoạt động cách mạng tại Quảng Châu ,Trung Quốc; được kết nạp vào Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và theo học lớp huấn luyện chính trị do Nguyễn Ái Quốc tổ chức

  - 9/1926: Đồng chí về Hải Phòng, làm nhiệm vụ thiết lập đường dây liên lạc Hải Phòng - Hương Cảng (Hồng Kông) - Quảng Châu (Trung Quốc), chuyển tài liệu, sách báo cách mạng về trong nước, vận động, tuyên truyền cách mạng ở Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình…

  - 10/1927 - 12/1928: Đồng chí vào Sài Gòn tuyên truyền, vận động cách mạng trong công nhân và thanh niên

  - 12/1928: Đồng chí trở lại Hải Phòng hoạt động trong phong trào công nhân và đi “vô sản hóa"

  - 1929: Giữa năm 1929, Tổng bộ Hội Việt Nam cách mạng điều động sang công tác ở Hương Cảng (Hồng Kông). Tháng 10/1929, đồng chí được kết nạp vào chi bộ An Nam Cộng sản Đảng. Tháng 12/1929, đồng chí đến Thượng Hải (Trung Quốc) gây dựng cơ sở trong Việt kiều và binh lính người Việt trong tô giới Pháp

  - 1931: Bị mật thám Pháp bắt tại Thượng Hải (Trung Quốc), áp giải về nước và bị tòa án thực dân tại Hải Dương kết án phát lưu chung thân, lượt bị giam tại nhà lao Hải Dương, nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội)

  - 12/1932: Vượt ngục trở về tiếp tục hoạt động cách mạng

  - 1933: Bị thực dân Pháp bắt lần thứ hai và bị tòa án thực dân ở Bắc Giang kết án khổ sai chung thân. Tháng 5/1935, đồng chí bị đày lên nhà tù Sơn La

  - 1943: Vượt ngục trở về tiếp tục hoạt động cách mạng; Đồng chí được chỉ định là Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa và được Thường vụ Trung ương Đảng giao phụ trách công tác tài chính và công tác binh vận

  - 8/1945: Được công nhận là Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tại Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào (ngày 16-17/8) đồng chí được bầu vào Ban Thường trực Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam

  - 1947-1951: Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương sau đổi thành Ban Tài chính Trung ương

  - 2/1951: Tại Đại hội lần thứ II của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 5/1951 - 3/1952: Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (nay là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

  - 4/1952 - 4/1956: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Liên bang Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Xô Viết (này là Liên bang Nga)

  - 4/1956 - 7/1960: Tổng Thanh tra Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ

  - 7/1960 - 9/1969: Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đảng

  - 9/1960: Tại Đại hội lần thứ III của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tiếp tục giữ chức Trưởng ban Kiểm tra Trung ương

  - 9/1969 - 7/1976: Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

  - 7/1976 - 7/1979: Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  - 12/1976: Tại Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 20/7/1979: Đồng chí từ trần.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa