Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Mạnh Hùng

 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng
 • Ngày sinh: 24/7/1962
 • Ngày vào Đảng: 10/6/1984
 • Quê quán: phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

  - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (kiêm nhiệm)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Viễn thông Vô tuyến
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 7/1979 - 8/1980: Nhập ngũ, học ngoại ngữ để đi Liên Xô học tại trường Đại học Kỹ thuật Quân sự

  - 9/1980 - 7/1986: Học viên trường Thông tin Ulianov-Liên Xô

  - 8/1986 - 12/1989: Trung úy, Thượng úy, Trợ lý kỹ thuật Viện Kỹ thuật thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc

  - 1/1990 - 8/1993: Thượng úy, Trợ lý Công ty Điện tử thiết bị thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc

  - 9/1993 - 8/1995: Đại úy, học viên Đại học Tổng hợp Sydney, Australia

  - 9/1995 - 4/1997: Thiếu tá, Trợ lý kỹ thuật Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội, Binh chủng Thông tin liên lạc

  - 5/1997 - 4/1998: Thiếu tá, Phó trưởng Phòng Đầu tư phát triển Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội, Binh chủng Thông tin liên lạc

  - 5/1998 - 5/2000: Thiếu tá, Trung tá, Đảng ủy viên Công ty, Trưởng Phòng Đầu tư phát triển Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội, Binh chủng Thông tin liên lạc

  - 6/2000 - 3/2005: Trung tá, Thượng tá, Đảng ủy viên Công ty, Phó Giám đốc Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội, Binh chủng Thông tin liên lạc

  - 4/2005 - 12/2009: Thượng tá, Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng

  - 1/2010 - 11/2012: Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng

  - 12/2012 - 2/2014: Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng

  - 3/2014 - 12/2015: Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng

  - 1/2016 - 5/2018: Thiếu tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng

  - 6/2018 - 7/2018: Thiếu tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng

  - 7/2018 - 10/2018: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

  - 10/2018 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Mạnh Hùng

 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng
 • Ngày sinh: 24/7/1962
 • Ngày vào Đảng: 10/6/1984
 • Quê quán: phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

  - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (kiêm nhiệm)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Viễn thông Vô tuyến
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 7/1979 - 8/1980: Nhập ngũ, học ngoại ngữ để đi Liên Xô học tại trường Đại học Kỹ thuật Quân sự

  - 9/1980 - 7/1986: Học viên trường Thông tin Ulianov-Liên Xô

  - 8/1986 - 12/1989: Trung úy, Thượng úy, Trợ lý kỹ thuật Viện Kỹ thuật thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc

  - 1/1990 - 8/1993: Thượng úy, Trợ lý Công ty Điện tử thiết bị thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc

  - 9/1993 - 8/1995: Đại úy, học viên Đại học Tổng hợp Sydney, Australia

  - 9/1995 - 4/1997: Thiếu tá, Trợ lý kỹ thuật Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội, Binh chủng Thông tin liên lạc

  - 5/1997 - 4/1998: Thiếu tá, Phó trưởng Phòng Đầu tư phát triển Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội, Binh chủng Thông tin liên lạc

  - 5/1998 - 5/2000: Thiếu tá, Trung tá, Đảng ủy viên Công ty, Trưởng Phòng Đầu tư phát triển Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội, Binh chủng Thông tin liên lạc

  - 6/2000 - 3/2005: Trung tá, Thượng tá, Đảng ủy viên Công ty, Phó Giám đốc Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội, Binh chủng Thông tin liên lạc

  - 4/2005 - 12/2009: Thượng tá, Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng

  - 1/2010 - 11/2012: Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng

  - 12/2012 - 2/2014: Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng

  - 3/2014 - 12/2015: Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng

  - 1/2016 - 5/2018: Thiếu tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng

  - 6/2018 - 7/2018: Thiếu tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng

  - 7/2018 - 10/2018: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

  - 10/2018 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa