Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
lâm thời (2/1930)
Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương
được bầu tại Hội nghị tháng 10/1930

Nguyễn Phong Sắc

 • Họ và tên: Nguyễn Phong Sắc
 • Bí danh: Thịnh, Thanh, Thạch
 • Ngày sinh: 1/2/1902
 • Ngày mất: 26/5/1931
 • Quê quán: làng Bạch Mai, tổng Kim Liên, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông (nay là phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội)
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời (2/1930)

  - Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương được bầu vắng mặt tại Hội nghị tháng 10/1930

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 6/1927: Đồng chí Nguyễn Phong Sắc được cử vào Tỉnh bộ Hội Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí do đồng chí Nguyễn Danh Đới làm Bí thư

  - 28/9/1928: Kỳ bộ Thanh niên Bắc kỳ đã họp Đại hội đại biểu lần thứ nhất. Đồng chí Nguyễn Phong Sắc được bầu là ủy viên Ban chấp hành Kỳ bộ mới do đồng chí Trần Văn Cung làm Bí thư

  - 4/1929: Tại số nhà 68 Nam Đồng, Tỉnh bộ Hà Nội đã bí mật tiến hành Đại hội để kiện toàn tổ chức và thảo luận phương hướng hoạt động mới theo chủ trương vô sản hoá. Đại hội bầu lại cơ quan lãnh đạo Tỉnh bộ Thanh niên và đồng chí được bầu làm Bí thư Tỉnh bộ

  - 28 và 29/3/1929: Nguyễn Phong Sắc dẫn đầu đoàn đại biểu của Hà Nội tham gia họp Đại hội đại biểu Kỳ bộ Thanh niên Bắc kỳ lần thứ hai tại Kim Đái (Tùng Thiện, Sơn Tây)

  - 17/6/1929: Tại số nhà 312 phố Khâm Thiên, các đại biểu của chi bộ 5D Hàm Long đã quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, thông qua Chính cương, Tuyên ngôn và điều lệ của Đảng. Hội nghị đã nhất trí bầu Ban chấp hành Trung ương lâm thời, trong đó đồng chí Nguyễn Phong Sắc là ủy viên Thường vụ

  - 27/7/1929: Đồng chí Nguyễn Phong Sắc tham dự Hội nghị BCH Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng, tổ chức tại nhà đồng chí Ngô Gia Tự ở xã Tam Sơn, phủ Từ Sơn (Bắc Ninh). Hội nghị phân công đồng chí Nguyễn Phong Sắc và Trần Văn Cung vào phụ trách Trung kỳ, trực tiếp chỉ đạo cao trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh

  - Cuối 1929: Nguyễn Phong Sắc cùng Trần Văn Cung, Võ Mai lập Kỳ bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và lựa chọn các chi bộ của tổ chức Việt Nam Cách mạng thanh niên ở Nghệ An để chuyển sang Đông Dương Cộng sản Đảng; sau đó, lại đi vào Quảng Trị, chuyển Đảng bộ Tân Việt, Đảng bộ Thanh niên ở Quảng trị thành Đông Dương Cộng sản Đảng và thành lập Tỉnh ủy Quảng trị

  - 2/1930: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Tháng 10/1930, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (được bầu vắng mặt)

  - 3/1931: Sau khi dự hội nghị Trung ương lần II ở Sài Gòn, đồng chí ra Trung kỳ, tiếp đó ra Hà Nội, xuống Hải Phòng để phổ biến nghị quyết của Trung ương thì bị mật thám bắt tại khách sạn Nam Lai, gần Ga Hàng Cỏ, đưa vào Vinh giam cầm tra tấn dã man. Lo sợ trước cao trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh và vai trò của một cán bộ cao cấp của Đảng, địch đã lén lút xử bắn đồng chí ngày 26-5-1931 tại đồn Song Lộc, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
lâm thời (2/1930)
Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương
được bầu tại Hội nghị tháng 10/1930

Nguyễn Phong Sắc

 • Họ và tên: Nguyễn Phong Sắc
 • Bí danh: Thịnh, Thanh, Thạch
 • Ngày sinh: 1/2/1902
 • Ngày mất: 26/5/1931
 • Quê quán: làng Bạch Mai, tổng Kim Liên, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông (nay là phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội)
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời (2/1930)

  - Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương được bầu vắng mặt tại Hội nghị tháng 10/1930

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 6/1927: Đồng chí Nguyễn Phong Sắc được cử vào Tỉnh bộ Hội Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí do đồng chí Nguyễn Danh Đới làm Bí thư

  - 28/9/1928: Kỳ bộ Thanh niên Bắc kỳ đã họp Đại hội đại biểu lần thứ nhất. Đồng chí Nguyễn Phong Sắc được bầu là ủy viên Ban chấp hành Kỳ bộ mới do đồng chí Trần Văn Cung làm Bí thư

  - 4/1929: Tại số nhà 68 Nam Đồng, Tỉnh bộ Hà Nội đã bí mật tiến hành Đại hội để kiện toàn tổ chức và thảo luận phương hướng hoạt động mới theo chủ trương vô sản hoá. Đại hội bầu lại cơ quan lãnh đạo Tỉnh bộ Thanh niên và đồng chí được bầu làm Bí thư Tỉnh bộ

  - 28 và 29/3/1929: Nguyễn Phong Sắc dẫn đầu đoàn đại biểu của Hà Nội tham gia họp Đại hội đại biểu Kỳ bộ Thanh niên Bắc kỳ lần thứ hai tại Kim Đái (Tùng Thiện, Sơn Tây)

  - 17/6/1929: Tại số nhà 312 phố Khâm Thiên, các đại biểu của chi bộ 5D Hàm Long đã quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, thông qua Chính cương, Tuyên ngôn và điều lệ của Đảng. Hội nghị đã nhất trí bầu Ban chấp hành Trung ương lâm thời, trong đó đồng chí Nguyễn Phong Sắc là ủy viên Thường vụ

  - 27/7/1929: Đồng chí Nguyễn Phong Sắc tham dự Hội nghị BCH Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng, tổ chức tại nhà đồng chí Ngô Gia Tự ở xã Tam Sơn, phủ Từ Sơn (Bắc Ninh). Hội nghị phân công đồng chí Nguyễn Phong Sắc và Trần Văn Cung vào phụ trách Trung kỳ, trực tiếp chỉ đạo cao trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh

  - Cuối 1929: Nguyễn Phong Sắc cùng Trần Văn Cung, Võ Mai lập Kỳ bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và lựa chọn các chi bộ của tổ chức Việt Nam Cách mạng thanh niên ở Nghệ An để chuyển sang Đông Dương Cộng sản Đảng; sau đó, lại đi vào Quảng Trị, chuyển Đảng bộ Tân Việt, Đảng bộ Thanh niên ở Quảng trị thành Đông Dương Cộng sản Đảng và thành lập Tỉnh ủy Quảng trị

  - 2/1930: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Tháng 10/1930, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (được bầu vắng mặt)

  - 3/1931: Sau khi dự hội nghị Trung ương lần II ở Sài Gòn, đồng chí ra Trung kỳ, tiếp đó ra Hà Nội, xuống Hải Phòng để phổ biến nghị quyết của Trung ương thì bị mật thám bắt tại khách sạn Nam Lai, gần Ga Hàng Cỏ, đưa vào Vinh giam cầm tra tấn dã man. Lo sợ trước cao trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh và vai trò của một cán bộ cao cấp của Đảng, địch đã lén lút xử bắn đồng chí ngày 26-5-1931 tại đồn Song Lộc, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa