Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Nguyễn Quốc Đoàn

 • Họ và tên: Nguyễn Quốc Đoàn
 • Ngày sinh: 26/8/1975
 • Ngày vào Đảng: 1/9/1998
 • Quê quán: xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - Trước 2018: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an)

  - 11/2018: Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

  - 7/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

  - 11/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

  - 1/7/2021: Hội nghị triển khai Quyết định số 126-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về việc chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Nguyễn Quốc Đoàn

 • Họ và tên: Nguyễn Quốc Đoàn
 • Ngày sinh: 26/8/1975
 • Ngày vào Đảng: 1/9/1998
 • Quê quán: xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - Trước 2018: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an)

  - 11/2018: Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

  - 7/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

  - 11/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

  - 1/7/2021: Hội nghị triển khai Quyết định số 126-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về việc chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa