Bí thư Trung ương Đảng khóa VI
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
(1987-1992)

Nguyễn Quyết

 • Họ và tên: Nguyễn Tiến Văn
 • Ngày sinh: 20/8/1922
 • Quê quán: xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
 • Chức vụ:

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa VI

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IV, V, VI

  - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (1987-1992)

  - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (1987-1991)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa IV, VII, VIII

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1939: Tham gia hoạt động trong đoàn thanh niên phản đế

  - 1940: Gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam

  - 1942: Ủy viên Ban Cán sự Đảng tỉnh Hưng Yên

  - 1943-1945: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên quân sự trong Ủy ban Khởi nghĩa Hà Nội, Ủy viên chính trị Ủy ban Quân sự Hà Nội, Chính trị viên Chi đội 2 Vệ quốc quân

  - 1946: Chính trị viên Chi đội 1 (chi đội chủ lực của Ủy ban Kháng chiến miền Nam), Trưởng phòng Chính trị, Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Đại đoàn 31

  - 1947-1952: Chính ủy Mặt trận Quảng Nam-Đà Nẵng; Ủy viên quân sự trong Ủy ban Kháng chiến Liên tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng; Chính ủy Trung đoàn 108 và Trung đoàn 803

  - 1953-1955: Chủ nhiệm Chính trị Liên khu 5; Phó Chính ủy, Chính ủy Đại đoàn 305

  - 1955-1963: Quyền Chính ủy rồi Chính ủy Quân khu Tả Ngạn

  - 1964-1968: Phó Chính ủy, Chính ủy Quân khu 3; Chính ủy Quân khu Tả Ngạn; Phó Chính ủy Quân khu Trị-Thiên kiêm Chính ủy Mặt trận B8 (Quân khu Trị-Thiên)

  - 1969-1976: Chính ủy Quân khu Tả Ngạn, Học viện Quân sự, Quân khu 3

  - 12/1976: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 1977-1980: Chính ủy kiêm Tư lệnh Quân khu 3

  - 1981-1986: Tư lệnh, Bí thư Đảng ủy Quân khu 3

  - 3/1982: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, đồng chíđược bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 1984: Đồng chí được phong quân hàm Thượng tướng

  - 4/1986-1987: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

  - 12/1986: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, đồng chí tiếp tục tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu làm Ủy viên Ban Bí thư

  - 1987-1991: Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương)

  - 1990: Đồng chí được thăng quân hàm Đại tướng

  - 1987-1992: Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Phó Chủ tịch nước)

  - 19/1/2024: Được trao tặng Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng.

Bí thư Trung ương Đảng khóa VI
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
(1987-1992)

Nguyễn Quyết

 • Họ và tên: Nguyễn Tiến Văn
 • Ngày sinh: 20/8/1922
 • Quê quán: xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
 • Chức vụ:

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa VI

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IV, V, VI

  - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (1987-1992)

  - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (1987-1991)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa IV, VII, VIII

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1939: Tham gia hoạt động trong đoàn thanh niên phản đế

  - 1940: Gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam

  - 1942: Ủy viên Ban Cán sự Đảng tỉnh Hưng Yên

  - 1943-1945: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên quân sự trong Ủy ban Khởi nghĩa Hà Nội, Ủy viên chính trị Ủy ban Quân sự Hà Nội, Chính trị viên Chi đội 2 Vệ quốc quân

  - 1946: Chính trị viên Chi đội 1 (chi đội chủ lực của Ủy ban Kháng chiến miền Nam), Trưởng phòng Chính trị, Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Đại đoàn 31

  - 1947-1952: Chính ủy Mặt trận Quảng Nam-Đà Nẵng; Ủy viên quân sự trong Ủy ban Kháng chiến Liên tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng; Chính ủy Trung đoàn 108 và Trung đoàn 803

  - 1953-1955: Chủ nhiệm Chính trị Liên khu 5; Phó Chính ủy, Chính ủy Đại đoàn 305

  - 1955-1963: Quyền Chính ủy rồi Chính ủy Quân khu Tả Ngạn

  - 1964-1968: Phó Chính ủy, Chính ủy Quân khu 3; Chính ủy Quân khu Tả Ngạn; Phó Chính ủy Quân khu Trị-Thiên kiêm Chính ủy Mặt trận B8 (Quân khu Trị-Thiên)

  - 1969-1976: Chính ủy Quân khu Tả Ngạn, Học viện Quân sự, Quân khu 3

  - 12/1976: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 1977-1980: Chính ủy kiêm Tư lệnh Quân khu 3

  - 1981-1986: Tư lệnh, Bí thư Đảng ủy Quân khu 3

  - 3/1982: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, đồng chíđược bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 1984: Đồng chí được phong quân hàm Thượng tướng

  - 4/1986-1987: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

  - 12/1986: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, đồng chí tiếp tục tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu làm Ủy viên Ban Bí thư

  - 1987-1991: Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương)

  - 1990: Đồng chí được thăng quân hàm Đại tướng

  - 1987-1992: Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Phó Chủ tịch nước)

  - 19/1/2024: Được trao tặng Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa