Thứ trưởng Bộ Công thương

Nguyễn Sinh Nhật Tân

 • Họ và tên: Nguyễn Sinh Nhật Tân
 • Năm sinh: 1976
 • Quê quán: Nghệ An
 • Chức vụ:

  - Thứ trưởng Bộ Công thương (từ 9/2021)

  - kiêm Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế (từ 7/2023)

  - kiêm Người phát ngôn Bộ Công Thương (từ 12/2023)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật Thương mại , Cử nhân Luật Quốc tế
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - Trước 11/2018: chuyên viên; Phó trưởng phòng WTO thuộc Vụ Chính sách thương mại đa biên; Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương

  - 11/2018 - 9/2021: Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương

  - 9/2021: Thứ trưởng Bộ Công Thương

  - 7/2023: Thứ trưởng Bộ Công Thương kiêm giữ chức Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế

  - 12/2023: Thứ trưởng kiêm Người phát ngôn Bộ Công Thương.

Thứ trưởng Bộ Công thương

Nguyễn Sinh Nhật Tân

 • Họ và tên: Nguyễn Sinh Nhật Tân
 • Năm sinh: 1976
 • Quê quán: Nghệ An
 • Chức vụ:

  - Thứ trưởng Bộ Công thương (từ 9/2021)

  - kiêm Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế (từ 7/2023)

  - kiêm Người phát ngôn Bộ Công Thương (từ 12/2023)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật Thương mại , Cử nhân Luật Quốc tế
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - Trước 11/2018: chuyên viên; Phó trưởng phòng WTO thuộc Vụ Chính sách thương mại đa biên; Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương

  - 11/2018 - 9/2021: Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương

  - 9/2021: Thứ trưởng Bộ Công Thương

  - 7/2023: Thứ trưởng Bộ Công Thương kiêm giữ chức Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế

  - 12/2023: Thứ trưởng kiêm Người phát ngôn Bộ Công Thương.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa