Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Nguyễn Thái Học

 • Họ và tên: Nguyễn Thái Học
 • Ngày sinh: 7/2/1972
 • Ngày vào Đảng: 17/1/1998
 • Quê quán: xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (từ 3/2024)

  - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương (6/2018 - 3/2024)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học chính trị, Cử nhân Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 10/1995 - 12/1999: Chuyên viên Ban Xây dựng đoàn, Văn phòng Tỉnh đoàn Phú Yên rồi Phó Ban, Trưởng Ban Thanh niên trường học Tỉnh đoàn Phú Yên

  - 1/2000 - 1/2002: Học Đại học Chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

  - 2/2002 - 6/2002: Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Phú Yên

  - 7/2002 - 6/2006: Tỉnh ủy viên (12/2004), Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên

  - 7/2006 - 6/2010: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

  - 8/2010 - 8/2011: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên

  - 9/2011 - 6/2013: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

  - 7/2013 - 6/2018: Tỉnh ủy viên rồi Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên

  - 6/2018 - 3/2024: Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ủy ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương

  - 3/2024: Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Nguyễn Thái Học

 • Họ và tên: Nguyễn Thái Học
 • Ngày sinh: 7/2/1972
 • Ngày vào Đảng: 17/1/1998
 • Quê quán: xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (từ 3/2024)

  - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương (6/2018 - 3/2024)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học chính trị, Cử nhân Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 10/1995 - 12/1999: Chuyên viên Ban Xây dựng đoàn, Văn phòng Tỉnh đoàn Phú Yên rồi Phó Ban, Trưởng Ban Thanh niên trường học Tỉnh đoàn Phú Yên

  - 1/2000 - 1/2002: Học Đại học Chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

  - 2/2002 - 6/2002: Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Phú Yên

  - 7/2002 - 6/2006: Tỉnh ủy viên (12/2004), Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên

  - 7/2006 - 6/2010: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

  - 8/2010 - 8/2011: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên

  - 9/2011 - 6/2013: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

  - 7/2013 - 6/2018: Tỉnh ủy viên rồi Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên

  - 6/2018 - 3/2024: Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ủy ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương

  - 3/2024: Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa