Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Nguyễn Thanh Nghị

 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Nghị
 • Ngày sinh: 12/8/1976
 • Ngày vào Đảng: 26/1/1999
 • Quê quán: phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII

  - Bộ trưởng Bộ Xây dựng (từ 4/2021)

  - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật xây dựng, Kỹ sư Xây dựng
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 6/1999 - 1/2007: Giảng viên tại Bộ môn Kỹ thuật, Khoa học ứng dụng, ĐH Kiến trúc TP HCM; Học Thạc sĩ tại ĐH George Washington, Hoa Kỳ; Giảng viên tại Bộ môn Kỹ thuật, Khoa học ứng dụng, ĐH Kiến trúc TP HCM; Học Tiến sĩ tại ĐH George Washington, Hoa Kỳ; Giảng viên tại Khoa Xây dựng, ĐH Kiến trúc TP HCM

  - 1/2007 - 12/2008 : Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học và Quan hệ quốc tế, ĐH Kiến trúc TP HCM

  - 12/2008 - 11/2011: Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Sau đại học và Quan hệ quốc tế, ĐH Kiến trúc TP HCM; Phó Bí thư Đảng ủy ĐH Kiến trúc TP HCM; Ủy viên BCH Đảng bộ Khối cơ sở Bộ xây dựng;Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng (1/2011)

  - 11/2011 - 2/2014: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

  - 2/2014 - 10/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

  - 10/2015 - 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

  - 1/2016 - 10/2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Kiên Giang; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9

  - 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng

  - 10/2020 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ Trưởng Bộ Xây dựng

  - 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại làm Ủy viên Trung ương Đảng

  - 4/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Nguyễn Thanh Nghị

 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Nghị
 • Ngày sinh: 12/8/1976
 • Ngày vào Đảng: 26/1/1999
 • Quê quán: phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII

  - Bộ trưởng Bộ Xây dựng (từ 4/2021)

  - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật xây dựng, Kỹ sư Xây dựng
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 6/1999 - 1/2007: Giảng viên tại Bộ môn Kỹ thuật, Khoa học ứng dụng, ĐH Kiến trúc TP HCM; Học Thạc sĩ tại ĐH George Washington, Hoa Kỳ; Giảng viên tại Bộ môn Kỹ thuật, Khoa học ứng dụng, ĐH Kiến trúc TP HCM; Học Tiến sĩ tại ĐH George Washington, Hoa Kỳ; Giảng viên tại Khoa Xây dựng, ĐH Kiến trúc TP HCM

  - 1/2007 - 12/2008 : Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học và Quan hệ quốc tế, ĐH Kiến trúc TP HCM

  - 12/2008 - 11/2011: Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Sau đại học và Quan hệ quốc tế, ĐH Kiến trúc TP HCM; Phó Bí thư Đảng ủy ĐH Kiến trúc TP HCM; Ủy viên BCH Đảng bộ Khối cơ sở Bộ xây dựng;Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng (1/2011)

  - 11/2011 - 2/2014: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

  - 2/2014 - 10/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

  - 10/2015 - 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

  - 1/2016 - 10/2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Kiên Giang; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9

  - 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng

  - 10/2020 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ Trưởng Bộ Xây dựng

  - 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại làm Ủy viên Trung ương Đảng

  - 4/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa