Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Nguyễn Thanh Sơn

 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Sơn
 • Ngày sinh: 15/10/1960
 • Quê quán: xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Rạch Giá (nay là tỉnh Kiên Giang)
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII

  - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 4/2006: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

  - 9/2010 - 7/2011: Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

  - 12/2010 - 6/2011: Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004-2011

  - 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

  - 7/2011- 3/2015: Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

  - 6/2011 - 3/2015: Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011-2016

  - 3/2015: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

  - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Nguyễn Thanh Sơn

 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Sơn
 • Ngày sinh: 15/10/1960
 • Quê quán: xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Rạch Giá (nay là tỉnh Kiên Giang)
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII

  - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 4/2006: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

  - 9/2010 - 7/2011: Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

  - 12/2010 - 6/2011: Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004-2011

  - 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

  - 7/2011- 3/2015: Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

  - 6/2011 - 3/2015: Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011-2016

  - 3/2015: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

  - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa