Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trung ương

Nguyễn Thế Kỷ

 • Họ và tên: Nguyễn Thế Kỷ
 • Năm sinh: 1960
 • Quê quán: Nghệ An
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII

  - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (3/2016 - 6/2021)

  - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trung ương (từ 12/2016)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Báo chí
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - Trước 8/2010: Phó Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An; Tổng biên tập Báo Nghệ An; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương

  - 8/2010 - 3/2016: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

  - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

  - 3/2016 - 5/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trung ương khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026 (từ 12/2016)

  - 11/2021: Được trao Huân chương Độc lập hạng Ba và quyết định nghỉ hưu

  - 10/2022: Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trung ương khóa V nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trung ương

Nguyễn Thế Kỷ

 • Họ và tên: Nguyễn Thế Kỷ
 • Năm sinh: 1960
 • Quê quán: Nghệ An
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII

  - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (3/2016 - 6/2021)

  - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trung ương (từ 12/2016)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Báo chí
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - Trước 8/2010: Phó Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An; Tổng biên tập Báo Nghệ An; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương

  - 8/2010 - 3/2016: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

  - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

  - 3/2016 - 5/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trung ương khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026 (từ 12/2016)

  - 11/2021: Được trao Huân chương Độc lập hạng Ba và quyết định nghỉ hưu

  - 10/2022: Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trung ương khóa V nhiệm kỳ 2021-2026


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa