Ủy viên Trung ương Đảng
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng
 • Ngày sinh: 27/3/1968
 • Ngày vào Đảng: 20/10/1999
 • Quê quán: phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

  - Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (từ 11/2020)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế phát triển
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1/1991 - 11/1993: Chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 11/1993 - 4/1995: Chuyên viên Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 4/1995 - 4/2008: Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng của Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 4/2008 - 7/2011: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 8/2011 - 1/2012: Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 1/2012 - 8/2014: Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 8/2014 - 8/2020: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 8/2020 - 11/2020: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 11/2020 - 1/2021: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 1/2021 - nay : Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng
 • Ngày sinh: 27/3/1968
 • Ngày vào Đảng: 20/10/1999
 • Quê quán: phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

  - Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (từ 11/2020)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế phát triển
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1/1991 - 11/1993: Chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 11/1993 - 4/1995: Chuyên viên Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 4/1995 - 4/2008: Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng của Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 4/2008 - 7/2011: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 8/2011 - 1/2012: Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 1/2012 - 8/2014: Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 8/2014 - 8/2020: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 8/2020 - 11/2020: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 11/2020 - 1/2021: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 1/2021 - nay : Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa