Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Thị Quyên Thanh

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Quyên Thanh
 • Ngày sinh: 19/10/1978
 • Ngày vào Đảng: 2/6/2005
 • Quê quán: xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh; Cử nhân Ngoại ngữ
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 8/2000 - 2/2007: Giáo viên Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Vĩnh Long nhiệm kỳ 2003-2007

  - 3/2008 - 8/2009: Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

  - 9/2009 - 7/2010: Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long

  - 7/2010 - 3/2014: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vĩnh Long nhiệm kỳ 2010-2015; Đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011-2016; Đại biểu HĐND thành phố Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011-2016

  - 3/2014 - 12/2015: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long

  - 1/2016 - 3/2020: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2015-2020; Đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021

  - 3/2020: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XIV

  - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khoá XV.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Thị Quyên Thanh

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Quyên Thanh
 • Ngày sinh: 19/10/1978
 • Ngày vào Đảng: 2/6/2005
 • Quê quán: xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh; Cử nhân Ngoại ngữ
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 8/2000 - 2/2007: Giáo viên Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Vĩnh Long nhiệm kỳ 2003-2007

  - 3/2008 - 8/2009: Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

  - 9/2009 - 7/2010: Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long

  - 7/2010 - 3/2014: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vĩnh Long nhiệm kỳ 2010-2015; Đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011-2016; Đại biểu HĐND thành phố Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011-2016

  - 3/2014 - 12/2015: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long

  - 1/2016 - 3/2020: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2015-2020; Đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021

  - 3/2020: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XIV

  - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khoá XV.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa