Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Nguyễn Trọng Bình

 • Họ và tên: Nguyễn Trọng Bình
 • Ngày sinh: 15/5/1965
 • Ngày vào Đảng: 17/8/1986
 • Quê quán: Xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

  - Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học quân sự
Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Nguyễn Trọng Bình

 • Họ và tên: Nguyễn Trọng Bình
 • Ngày sinh: 15/5/1965
 • Ngày vào Đảng: 17/8/1986
 • Quê quán: Xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

  - Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học quân sự

Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa