[Infographics] Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Phước Thọ (Sáu Hậu)

Hà Nội (TTXVN 6/7/2023) Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, Đồng chí Lê Phước Thọ (Sáu Hậu) đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.