Ủy viên Trung ương Đảng
Trung tướng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân

Nguyễn Văn Hiền

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Hiền
 • Ngày sinh: 22/2/1967
 • Quê quán: xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Trung tướng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (từ 5/2023)

  - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân (6/2020 - 5/2023)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học quân sự
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - Trước 2018: Sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không 365, Quân chủng Phòng không - Không quân

  - 2018: Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng

  - 6/2020: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân

  - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân

  - 5/2023: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Trung tướng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

Ủy viên Trung ương Đảng
Trung tướng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân

Nguyễn Văn Hiền

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Hiền
 • Ngày sinh: 22/2/1967
 • Quê quán: xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Trung tướng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (từ 5/2023)

  - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân (6/2020 - 5/2023)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học quân sự
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - Trước 2018: Sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không 365, Quân chủng Phòng không - Không quân

  - 2018: Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng

  - 6/2020: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân

  - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân

  - 5/2023: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Trung tướng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa