Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Nguyễn Văn Thể

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Thể
 • Ngày sinh: 27/11/1966
 • Ngày vào Đảng: 3/2/1993
 • Quê quán: xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng khóa: XI (dự khuyết), XII, XIII

  - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (10/2017 - 10/2022)

  - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (từ 10/2022)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật giao thông
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 12/1989 - 10/1992: Kỹ sư xây dựng giao thông, cán bộ kỹ thuật Công ty Dịch vụ thiết bị vật tư giao thông - thủy lợi huyện Tháp Mười

  - 10/1992 - 1/1995: Trợ lý - Kế hoạch tổng hợp Phòng Giao thông công chánh huyện Tháp Mười

  - 1/1995 - 11/1996: Trợ lý thiết kế Xí nghiệp Khảo sát thiết kế giao thông tỉnh Đồng Tháp

  - 11/1996 - 11/1998: Phó Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát thiết kế giao thông tỉnh Đồng Tháp

  - 11/1998 - 8/2001: Nghiên cứu sinh Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Quốc gia đường bộ Moskva

  - 8/2001 - 7/2004: Phó Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng giao thông, tỉnh Đồng Tháp

  - 7/2004 - 11/2005: Tổ trưởng Tổ thẩm định Sở Giao thông vận tải; học Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

  - 11/2005 - 6/2010: Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2007-2012

  - 6/2010 - 8/2010: Phó Bí thư Huyện ủy Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

  - 8/2010 - 10/2010: Bí thư Huyện ủy Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

  - 10/2010 - 1/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng

  - 1/2011 - 8/2012: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng

  - 8/2012 - 6/2013: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

  - 6/2013 - 10/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

  - 10/2015 - 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Bí thứ Tỉnh ủy Sóc Trăng

  - 1/2016 - 7/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng. Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

  - 7/2016 - 10/2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021

  - 10/2017 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

  - 1/2021 - 10/2022: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

  - 10/2022: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Nguyễn Văn Thể

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Thể
 • Ngày sinh: 27/11/1966
 • Ngày vào Đảng: 3/2/1993
 • Quê quán: xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng khóa: XI (dự khuyết), XII, XIII

  - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (10/2017 - 10/2022)

  - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (từ 10/2022)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật giao thông
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 12/1989 - 10/1992: Kỹ sư xây dựng giao thông, cán bộ kỹ thuật Công ty Dịch vụ thiết bị vật tư giao thông - thủy lợi huyện Tháp Mười

  - 10/1992 - 1/1995: Trợ lý - Kế hoạch tổng hợp Phòng Giao thông công chánh huyện Tháp Mười

  - 1/1995 - 11/1996: Trợ lý thiết kế Xí nghiệp Khảo sát thiết kế giao thông tỉnh Đồng Tháp

  - 11/1996 - 11/1998: Phó Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát thiết kế giao thông tỉnh Đồng Tháp

  - 11/1998 - 8/2001: Nghiên cứu sinh Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Quốc gia đường bộ Moskva

  - 8/2001 - 7/2004: Phó Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng giao thông, tỉnh Đồng Tháp

  - 7/2004 - 11/2005: Tổ trưởng Tổ thẩm định Sở Giao thông vận tải; học Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

  - 11/2005 - 6/2010: Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2007-2012

  - 6/2010 - 8/2010: Phó Bí thư Huyện ủy Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

  - 8/2010 - 10/2010: Bí thư Huyện ủy Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

  - 10/2010 - 1/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng

  - 1/2011 - 8/2012: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng

  - 8/2012 - 6/2013: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

  - 6/2013 - 10/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

  - 10/2015 - 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Bí thứ Tỉnh ủy Sóc Trăng

  - 1/2016 - 7/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng. Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

  - 7/2016 - 10/2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021

  - 10/2017 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

  - 1/2021 - 10/2022: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

  - 10/2022: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa