[Infographics] Nhã nhạc cung đình Huế - Di sản truyền khẩu nhân loại

Hà Nội (TTXVN 17/06/2020)