[Photo] Nhã nhạc cung đình Huế thăng hoa cùng thời gian

Năm 2023, đánh dấu chặng đường 20 năm Nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Hai thập kỷ qua, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, nghệ nhân chung tay bảo tồn, phát huy giá trị, đưa Nhã nhạc Cung đình đến gần hơn với công chúng và du khách. Đây là một trong những tiêu chí được UNESCO đánh giá cao trong công tác bảo tồn và phát huy Nhã nhạc Cung đình Huế.

  • Nghệ sỹ của của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế tập luyện để đưa nhã nhạc cung đình đến gần hơn với công chúng.

  • Biểu diễn Nhã nhạc cung đình tại nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại Nội Huế.

  • Trình diễn nhã nhạc cung đình tại Lễ dựng nêu trong Hoàng cung Huế vào dịp Tết Nguyên đán.

  • Các nghệ sỹ của của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế tập luyện để đưa nhã nhạc cung đình đến gần hơn với công chúng