[Photo] Nhạc sĩ Xuân Oanh bắt nhịp một bài hát ông sáng tác tại Nhật Bản, trong một hội nghị quốc tế chống bom A năm 1975

    Nhân vật liên quan

    • Nhạc sĩXuân Oanh

  • Nhạc sĩ Xuân Oanh bắt nhịp một bài hát ông sáng tác tại Nhật Bản, trong một hội nghị quốc tế chống bom A năm 1975.