Nhân dân Luxembourg tự hào có người bạn như Việt Nam

Tin Thế gới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 29/5/1995