[Video] Nhật ký trong tù

Năm 1942, trên đường đi đến Túc Vinh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam và đầy qua gần 30 nhà giam của tỉnh Quảng Tây, trong 13 tháng. Trong thời gian bị cầm tù, Bác đã sáng tác 133 bài thơ bằng chữ Hán, ghi trong một cuốn sổ tay, với tên gọi “Nhật ký trong tù”. Ngày 10/9/1943, Bác viết bài thơ cuối cùng khi được thả tự do. “Nhật ký trong tù” không chỉ là văn kiện lịch sử vô giá, mà còn là một tác phẩm văn học lớn, là bản lĩnh và phong thái của người chiến sĩ cộng sản vĩ đại Hồ Chí Minh.