Nhìn lại thành tích của thể thao Việt Nam qua các kỳ ASIAD

Thành tích của thể thao Việt Nam ở ASIAD 2018 là thành tích tốt nhất từ khi Việt Nam lần đầu tiên tham gia ASIAD vào năm 1982 ở Ấn Độ.