[Infographics] Những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng với cách mạng Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 19/8/2018) Hơn 60 năm hoạt động, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng, đồng chí Tôn Đức Thắng là một trong những nhà lãnh đạo mẫu mực của cách mạng Việt Nam ở thời đại Hồ Chí Minh, là người tiêu biểu nhất cho chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.