[Infographics] Những dấu mốc vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 16/12/2019) Là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, trải qua 75 năm trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã viết nên những trang sử cách mạng hào hùng, kế thừa và phát triển xuất sắc tư tưởng quân sự dân tộc trong thời đại mới.