[Video] Những điểm mới nổi bật trong Luật đất đai sửa đổi

Hà Nội (TTXVN 18/1/2024) Luật đất đai sửa đổi chính thức được thông qua - hoàn thành nhiệm vụ lập pháp quan trọng hàng đầu trong nhiệm kỳ Quốc hội (QH) khóa XV. Luật đã trải qua quá trình xây dựng pháp luật bền bỉ và thận trọng. Với 260 điều, Luật có rất nhiều điểm mới về chính sách đất đai. Ngay sau khi QH thông qua Luật đất đai sửa đổi, đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo Luật đất đai sửa đổi - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã có chia sẻ với Truyền hình Thông tấn về những điểm nổi bật trong Luật đất đai sửa đổi vừa thông qua.

Những điểm mới nổi bật trong Luật đất đai sửa đổi