[Infographics] Những điểm nổi bật trong 7 Luật được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV thông qua