[Infographics] Những điều cần biết khi tắt sóng 2G

Hà Nội (TTXVN 1/3/2024) Triển khai lộ trình dừng công nghệ 2G, phổ cập điện thoại thông minh để thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, từ 1/3/2024, các nhà mạng không cho phép nhập mạng mới với điện thoại 2G Only, không thuộc danh sách được chứng nhận hợp quy do Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố. Từ tháng 9/2024 - tháng 9/2026, hệ thống 2G chỉ được sử dụng cho dịch vụ thoại và nhắn tin cho thuê bao sử dụng máy điện thoại 3G và máy 4G không hỗ trợ công nghệ VoLTE. Đến tháng 9/2026, dừng hệ thống di động 2G. Việc tắt hoàn toàn sóng 2G nhằm tận dụng tài nguyên tần số cho các công nghệ viễn thông hiện đại hơn, phù hợp với mục tiêu phát triển của nhà mạng và quốc gia; qua đó cải thiện chất lượng hệ thống mạng 4G, tối ưu chi phí vận hành và khai thác, phục vụ tốt hơn cho người dân.

Chú thích