[Infographics] Những dòng sổ tang thương tiếc Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Hà Nội (TTXVN 27/9/2018) Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã lưu lại sổ tang những lời thương tiếc, xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang.