[Infographics] Những giá trị đặc trưng của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau

Hà Nội (TTXVN 26/5/2024) Cách đây 15 năm, ngày 26/5/2009, tại Hàn Quốc, Ủy ban Điều phối quốc tế về con người và sinh quyển thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã bầu chọn Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau có tổng diện tích 371.506 ha, bao gồm: vùng lõi 17.353 ha, vùng đệm 43.527 ha, vùng chuyển tiếp 310.626 ha. Việc được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới đã đã góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn tính đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng ngập nước và bảo tồn các giá trị nhân văn phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, nhằm hướng đến mục tiêu điều hòa các mối quan hệ giữa con người và môi trường để đảm bảo sự cân bằng của hệ sinh thái nhân văn trong phạm vi Khu sinh quyển; phát triển kinh tế-xã hội kết hợp bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ sinh thái, đa dạng sinh học.