[Photo] Những hoạt động của Tổng Bí thư tại Nhà Trắng

Hà Nội (TTXVN 08/07/2015) Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong thời gian tới vì lợi ích của hai nước và của khu vực.

  • Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh : Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. (Ảnh : Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. (Ảnh : Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký sổ lưu niệm tại Nhà trắng. (Ảnh : Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gặp gỡ báo chí. (Ảnh : Trí Dũng/TTXVN)

  • Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh : Trí Dũng/TTXVN)

  • Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh : Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời đáp từ. (Ảnh : Trí Dũng/TTXVN)