[Infographics] Những kỳ tích anh hùng của đường Trường Sơn huyền thoại

Hà Nội (TTXVN 19/5/2024) Ngày này 65 năm trước - ngày 19/5/1959 là mốc quan trọng đánh dấu Ngày mở đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại và được chọn là Ngày Truyền thống của Bộ đội Trường Sơn anh hùng. Trong suốt 16 năm (1959-1975), đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh và Bộ đội Trường Sơn đã phát huy vai trò to lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc cho các chiến trường miền Nam, góp phần to lớn vào đại thắng mùa Xuân năm 1975. Bộ đội Trường Sơn đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử, làm cho con đường mang tên Bác là cầu nối không gì phá vỡ nổi giữa hậu phương với tiền tuyến lớn, góp phần rất quan trọng vào thắng lợi của kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.