[Infographics] Những mốc son của Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945

Hà Nội (TTXVN 26/08/2020) Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những sự kiện trọng đại nhất, oanh liệt nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20.