[Infographics] Những nội dung chính của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV