[Infographics] Những nội dung chính của kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 20/5/2020 theo đúng thông lệ và tổ chức kỳ họp thành 2 đợt kéo dài 19 ngày.