Những sự kiện chính trong quan hệ Mỹ-Việt Nam

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam số 194, ngày 12/7/1995