[Photo] Những tác phẩm ảnh đạt Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh của nhà báo liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng

    Nhân vật liên quan

    • Nghệ sĩ Nhiếp ảnhLương Nghĩa Dũng

  • Tác phẩm “Đấu pháo ở Dốc Miếu” được trao Giải thưởng Nhà nước 2007. Ảnh: Lương Nghĩa Dũng-TTXVN

  • Tác phẩm "Lửa vây máy bay Mỹ" trong bộ ảnh "Những khoảnh khắc để lại" được trao giải Hồ Chí Minh năm 2017. Ảnh: Lương Nghĩa Dũng - TTXVN

  • Tác phẩm "Nữ pháo binh Ngư Thủy" trong bộ ảnh "Những khoảnh khắc để lại" được trao giải Hồ Chí Minh năm 2017. Ảnh: Lương Nghĩa Dũng - TTXVN

  • Tác phẩm "Xe tăng vào trận địa" trong bộ ảnh "Những khoảnh khắc để lại" được trao giải Hồ Chí Minh năm 2017. Ảnh: Lương Nghĩa Dũng - TTXVN

  • Tác phẩm "Xốc tới" trong bộ ảnh "Những khoảnh khắc để lại" được trao giải Hồ Chí Minh năm 2017. Ảnh: Lương Nghĩa Dũng - TTXVN

  • Tác phẩm "Đánh chiếm cứ điểm 365" trong bộ ảnh "Những khoảnh khắc để lại" được trao giải Hồ Chí Minh năm 2017. Ảnh: Lương Nghĩa Dũng - TTXVN