NHỮNG THÀNH TỰU PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI

Ngày 9/7/2003, Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) công bố: Việt Nam đã đạt được những tiến bộ vượt bậc về xóa đói giảm nghèo và phát triển con người trong thập kỷ vừa qua, với chỉ số HDI ở mức 0,688, duy trì vị trí xếp hạng 109 trên tổng số 175 nước.