[Photo] Ninh Bình có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hà Nội (TTXVN 15/4/2024) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký quyết định công bố thêm 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó, Ninh Bình có 2 di sản: Nghề thủ công truyền thống nghề thêu - ren Ninh Hải (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư) và Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tính đến thời điểm hiện tại, Ninh Bình có 6 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

  • Sản phẩm của làng nghề thêu ren xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình: Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

  • Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường của đồng bào dân tộc Mường (Nho Quan, Ninh Bình) được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

  • Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường của đồng bào dân tộc Mường (Nho Quan, Ninh Bình) được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

  • Người dân ở làng nghề thêu ren xã Ninh Hải (Hoa Lư, Ninh Bình) hiện vẫn lưu giữ nghề truyền thống. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN